Interkerkelijk gemengd koor
RIVER VOICES
Krimpen aan den IJssel
o.l.v. Everhard en Hidde Zwart

Welkom
River Voices is een interkerkelijke gemengde koorvereniging met ca. 35 enthousiaste en gemotiveerde zangers. De koorleden komen uit de gehele regio. Om de week worden onder de inspirerende leiding van de dirigenten Everhard Zwart en Hidde Zwart mooie zangstukken ingestudeerd en gerepeteerd. Het repertoire is hoofdzakrlijk Engelstalig en bestaat uit engelse en amerikaanse koorwerken, gospels en songs uit bekende musicals. Maar ook Nederlandstalige liederen worden gezongen.
Repetities
River Voices repeteert één keer in de twee weken op zaterdagochtend van 9.30 -12.00 uur.
Tot de zomerstop is dat op de volgende zaterdagen:

6 en 20 januari
3 en 17 februari
3, 17 en 24 maart
7 en 21 april
5 en 19 mei
2 en 16 juni

in:
Kerkelijk centrum De Ark
Burgemeester Aalberslaan 41
Krimpen aan den IJssel
Contact
Voor contact met River Voices, mail naar:  secretaris@rivervoices.nl
secretaris: Bets Gorlitz