River Voices
Interkerkelijk gemengd koor, Krimpen.aan.den.IJssel
Nieuws
Na het ingaan van de lockdown, begin maart j.l., zijn de repetities gestopt en alle geplande optredens niet doorgegaan.

Begin september is het koor weer gestart met repeteren. Maar dat wel met een beperktere groep zangers per repetitie. Om de week is ongeveer de helft van het koor aanwezig, de andere helft maakt de repetities digitaal mee via Zoom.

De repetities worden gehouden in de kerkzaal waarbij de zangers op ruime afstand, meer dan 1,5 meter, van elkaar zitten en er wordt 'íngetogen' gezongen. Er zijn 2 pauzes waarin de kerkzaal extra wordt geventileerd. De koorleden dragen in de pauzes mondkapjes.

Er wordt zo gerepeteerd overeenkomstig de richtlijnen van de Korenbond.

Het is fijn om op deze manier toch weer te kunnen zingen!

Na de extra coronamaatregelen later in het najaar zijn de repetities opnieuw gestopt. Voorlopig tot half januari 2021.
Repetities
River Voices repeteert op maandagavond van
19.30 - 21.30 uur
in kerkelijk centrum De Ark
Burgemeester Aalberslaan 41
Krimpen aan den IJssel

Dirigent is Arie de Korte
Contact
Voor contact met River Voices, mail naar secretaris@rivervoices.nl

River Voices, 2019