Welkom
Welkom op de website van  Interkerkelijk gemengd koor River Voices, Krimpen.aan.den.IJssel
Nieuws en optredens
Na het ingaan van de lock down vanwege de corona uitbraak, begin maart j.l. zijn de repetities gestopt en alle nog komende optredens gecanceld.

Begin september is het koor weer gestart met repeteren. Maar dat wel met een beperktere groep zangers per repetitie. Om de week is ongeveer de helft van het koor aanwezig, de andere helft maakt de repetities digitaal mee via Zoom.
De repetities worden gehouden in de kerkzaal waarbij de zangers op ruime afstand, meer dan 1,5 meter, van elkaar zitten en er wordt 'íngetogen' gezongen. Er zijn 2 pauzes waarin de kerkzaal extra wordt geventileerd. De koorleden dragen in de pauzes mondkapjes.
Er wordt zo gerepeteerd overeenkomstig de richtlijnen van de Korenbond

Het is fijn om op deze manier toch weer te kunnen zingen!
Repetities
River Voices repeteert op maandagavond van
19.30 - 21.30 uur
in kerkelijk centrum De Ark
Burgemeester Aalberslaan 41
Krimpen aan den IJssel

Dirigent is Arie de Korte
Contact
Voor contact met River Voices, mail naar secretaris@rivervoices.nl
secretaris: Bets Gorlitz

River Voices, 2019